D.U.K.

Finansuotojams šiuo metu nėra taikomi jokie mokesčiai investuojant į Platformoje pateiktus Projektus.
Norint pateikti paraišką investuoti į pasirinktą Projektą, pirmiausia būtina tapti registruotu Platformos vartotoju. Tinkamai užsiregistravus platformoje, galite rinktis aktyvų finansuojamą Projektą, pasirinkti ketinamą investuoti sumą, bei investuoti, apmokant investavimo paraišką per pasirinktą banko prieigą. 


Platformoje pateikti Projektai dažniausiai turi minimalią investavimo sumą. Didžiausia investuojama suma nėra ribojama, tačiau kiekvienu atveju nepamirškite įvertinti visų galimų su Projektu susijusių rizikų. 
Paraišką finansuoti Projektą gali pateikti Projekto savininko (juridinis asmuo) atstovas užpildydamas anketą Platformos skiltyje "Teikti paraišką". Pildant anketą, būtina nurodyti įmonės pavadinimą, atstovo vardą pavardę, kontaktinius duomenis, Projekto finansavimui reikalingą sumą bei trumpą pageidautino finansuoti Projekto aprašymą. 
Finansuoti Platformoje pateiktus Projektus gali visi, užsiregistravę bei tinkamai atlikę visas identifikavimo procedūras, vartotojai. Atkreipiame dėmesi, jog Platformos Operatorius, įgyvendindamas LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo nuostatas, o taip pat kitų teisės aktų bei priežiūros institucijų reikalavimus, gali vartotojų paprašyti pateikti papildomus dokumentus bei įrodymus, siekiant nustatyti investuojamų lėšų kilmę, sandorio paskirtį ir kt.
Rekomenduojama minimali finansuojamo Projekto apimtis - 100 000 EUR. Finansuojamo Projekto maksimali apimtis ribojama nėra, tačiau kiekvienu atveju Projektas turi būti ekonomiškai pagrįstas bei atitikti Platformos nustatytus Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklių reikalavimus, kurie apima Projektų savininkų reputacijos bei kreditingumo vertinimą.

Myriad Financing Platformoje gali būti skelbiami verslo, profesinės, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengti Projektai. Platformoje skelbiamų projektų įgyvendinimas turi būti ekonomiškai pagrįstas, o Projekto savininkai atitikti Platformos nustatytus Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklių reikalavimus, kurios apima Projektų savininkų reputacijos bei kreditingumo vertinimą.

UAB FMĮ „Myriad Capital“, juridinio asmens kodas 304039352, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, LT-08130, Vilnius, finansų maklerio įmonės licencijos Nr. C2.

Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.myriadfinancing.lt, per kurią yra vykdomi Finansavimo sandoriai.

Asmuo finansuojantis Projektą.

Asmuo, kuris iniciuoja ir per Platformą paskelbia Projektą siekiant pritraukti Finansuotojų lėšas.

Verslo, profesinės, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšas.

Finansuotojo ir Projekto savininko sudarytas sandoris, kuriuo Finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti Projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas, įsigyjant Projekto savininko išleistas finansines priemones.

Finansuotojas ir (ar) Projekto savininkas, kuris yra registruotas Platformos naudotojas.