D.U.K.

Home page header

Dažnai užduodami klausimai

Investuotojams

Sutelktinis finansavimas yra ganėtinai bendra sąvoka apimanti lėšų surinkimą iš grupės asmenų internetinės platformos pagalba. Mūsų platformoje lėšos sutelkiamos paskolų ar finansinių priemonių finansavimui. Tokiu atveju kiekvienas investuotojas su sąlyginai nedidelėmis investicijomis gali dalyvauti didesniame investiciniame projekte.

„Myriad capital“ yra Lietuvos banko prižiūrima finansų maklerio įmonė (FMĮ), veikianti kaip šios platformos operatorius, vertinanti investuotojams siūlomas investavimo galimybes bei siekianti optimalių sprendimų tiek investuojams, tiek ir lėšas besiskolinantiems asmenims. Esame sėkmingai veikianti įmonė (turime finansų maklerio įmonės licenciją nuo 2016 metų).

UAB FMĮ „Myriad capital“ turi tiek sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, tiek ir finansų maklerio įmonės licencijas. Šios abi licencijos leidžia investuotojams pasiūlyti ne tik juridinių asmenų paskolas, bet taip pat ir obligacijas ar kitus investicinius produktus.

„Myriad capital“ platformoje gali investuoti visi to pageidaujantys bei turintys investavimui lėšų fiziniai ar juridiniai asmenys. Norint pradėti investuoti, tereikia prisiregistruoti, atlikti identifikaciją, bei turėti „Paysera“ sąskaitą.

Esame licencijuota finansų maklerio įmonė ir griežtai laikomės visų mūsų veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Privalome patikrinti kliento tapatybę bei kitus duomenis, „pažinti savo klientą“, užtikrinti, jog tinkamai laikomasi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.

Minimali investicija į vieną projektą yra 100 Eur. Maksimaliai investicijai ribos nėra nustatytos, ir galimybės priklausys tik nuo investavimo metu atvirų projektų ir jiems renkamų lėšų dydžio.

FMĮ „Myriad capital“ ieško geriausių investicinių pasiūlymų visuose segmentuose, neapsiribojant nekilnojamuoju turtu. Kadangi nekilnojamas turtas yra ganėtinai cikliška turto klasė, siekiame, kad investuotojai turėtu didesnes galimybes diversifikuoti savo investicinį portfelį ir nepriklausyti vien nuo nekilnojamo turto rinkos svyravimų. Todėl mūsų platformoje investuotojai gali rasti investicinių pasiūlymų tiek su nekilnojamojo turto užtikrinimu, tiek ir be jo.

FMĮ „Myriad capital“ sutelktinio finansavimo platformoje investuotojams mokesčių netaiko. Paskyros atidarymas bei investavimas sutelktinio finansavimo platformoje yra nemokamas. Su visais įkainiais, kurie taikomi paskolos gavėjams galima susipažinti kainoraštyje.

Taip pat, reikia nepamiršti, jog Lietuvos gyventojai turi deklaruoti savo pajamas, ir nuo pajamų gautų už paskolų ar obligacijų palūkanas turi savarankiškai sumokėti 15% gyventojų pajamų mokestį (mokestis taikomas tik nuo per metus gautos palūkanų sumos, kuri viršija 500 Eurų).

Užsienio gyventojams pajamų mokestis jau bus išskaičiuotas išmokant palūkanas.

Šiuo metu antrinės rinkos platformoje nėra, kas reiškia, kad norint atgauti investuotas lėšas teks laukti paskolos ar obligacijos išpirkimo pabaigos. Tačiau apie tai galvojame, ir ateityje neatmetame antrinės rinkos funkcionavimo galimybės.

FMĮ „Myriad capital“, kuris yra šios platformos operatorius siekia investuotojams pasiūlyti tik geriausius investavimo variantus, kruopščiai patikrindamas kiekvieną pasiūlymą, tačiau platformos operatorius negarantuoja už paskolos gavėją ar obligacijos išleidėją, ir negali užtikrinti, kad jie visuomet ir laiku vykdys savo įsipareigojimus.

Investavimas susijęs su rizika ir investuotojas gali prarasti dalį sumos arba visą į projektą investuotą sumą. Todėl visuomet skatiname investuotojus investuoti į didesnį projektų skaičių, taip didinant diversifikaciją ir mažinant riziką.

Kiekvienos paskolos ar obligacijos mokamų palūkanų dydis priklauso nuo jos rizikingumo bei rinkos aplinkybių. Minimalus investuotojams mokamų metinių palūkanų dydis prasideda nuo 5% ir gali viršyti 10%, priklausomai nuo tuo metu rinkoje vyraujančių palūkanų bei rizikos kategorijos.

Vertindami projektus vadovaujamės patvirtintomis projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis, kurios numato detalius paskolos gavėjų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus. Nagrinėjant šiuos kriterijus remiamės tiek įmonės pateiktais duomenimis, tiek įvairių duomenų bazių teikiama informacija.

Nuodugniai įvertinę kiekvieną investicinį projektą, priskiriame jį tam tikrai kategorijai pagal rizikos lygį:

  • 5 kategorija (E) (labai prasta būklė, nepatenkinama) – per aukšta kreditingumo rizika;

  • 4 kategorija (D) (prasta būklė) – aukšta kreditingumo rizika;

  • 3 kategorija (C) (vidutinė būklė) – aukštesnė kreditingumo rizika;

  • 2 kategorija (B) (gera būklė) – vidutinė kreditingumo rizika;

  • 1 kategorija (A) (labai gera būklė) – žema kreditingumo rizika.

Tikime, jog mūsų patirtis finansų rinkose padės savo klientams pasiūlyti tik geriausius investicinius projektus.

Iki išduodant paskolą ir pervedant lėšas paskolos gavėjui (ar obligacijos išleidėjui), jos yra laikomos apriboto naudojimo elektroninių pinigų sąskaitoje, atidarytoje paskolos gavėjo (ar obligacijų išleidėjo) vardu. Šios lėšos negali būti panaudotos nei paskolos gavėjo, nei platformos operatoriaus (FMĮ „Myriad capital“). Į paskolos gavėjo valdomą sąskaitą lėšos pervedamos po įsipareigojimų įvykdymo.

Jei projektas nesurinktų visos reikiamos investicijos ir būtų atšauktas, tuomet lėšos grąžinamos į investuotojų sąskaitas.

Kaip gauti paskolą?

Finansavimą gali gauti įmonės, kurioms reikia lėšų plėtrai, projektų vystymui, įsigijimams ar apyvartiniam kapitalui. Įmonėms, turinčioms trumpesnį veiklos laikotarpį arba mažiau užtikrintą finansinę būklę, prireiks nekilnojamojo turto paskolos užtikrinimui. Kiekvieną atvejį nagrinėjame atskirai, ir stengiamės rasti optimalų sprendimą, kuris tenkintų ir paskolos gavėjo, ir investuotojų poreikius.

Susisiekite su mumis. Preliminariai įvertinsime situaciją, ir suteiksime pagrindinę informaciją, taip pat patikslinsime kokios informacijos bei dokumentų iš jūsų reikės pilnam įvertinimui.

Mokestis platformai už lėšų surinkimą priklauso nuo paskolos dydžio, rizikingumo, trukmės bei kitų parametrų.  Su visais paskolos gavėjui taikomais mokesčiais galima susipažinti mūsų skelbiamame kainoraštyje.

Turime pareigą itin nuodugniai ir atsakingai įvertinti platformoje skelbiamas paskolas, taip pat turime įvertinti kiekvienos paskolos rizikingumą ir nustatyti jos rizikos kategoriją. Dedame visas pastangas, kad investuotojus pasiektų tik tie investiciniai pasiūlymai, dėl kurių esame užtikrinti.

Esame licencijuota finansų maklerio įmonė ir griežtai laikomės visų mūsų veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Privalome patikrinti kliento tapatybę bei kitus duomenis, „pažinti savo klientą“, užtikrinti, jog tinkamai laikomasi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.